Facebook Linkedin Youtube

Da li ste zainteresovani da naučite kako da optimizujete vrednosni lanac naftne industrije kao i operacije u 7 rafinerija? Da li biste želeli da odlučujete o sudbini 3.000 kt dizela?

Prijavi se za PIMS Akademiju 2013/2014!

Cilj programa PIMS Akademije je da edukuje specijaliste u oblasti naftne i petrohemijske industrije za MOL Grupu, koji će biti osposobljeni za upravljanje poslovanjem lanca snabdevanja (SCM - supply chain management), oblikovanjem I optimizacijom kompletnog vrednosnog sistema, iskorišćavajući maksimalne kapacitete rafinerije, logistike, komercijale I petrohemije.

Kontaktirajte nas na : pimsacademy@mol.hu
Za detaljnije informacije o programu posetite web stranu: http://scopi.mik.uni-pannon.hu/

×