Facebook Linkedin Youtube Instagram

Kompanija MOL Serbia pripremila je novu uslugu namenjenu biznis korisnicima - postpaid plaćanje putarine koje će doprineti efikasnijem upravljanju troškovima i unapređenju poslovanja.

Zahvaljujući ovoj usluzi više nije potrebno dopunjavanje uređaja za elektronsku naplatu putarine unapred, a prolazak bez zaustavljanja na naplatnim rampama u Srbiji je osiguran.

Posebna pogodnost je efikasnija kontrola troškova jer je od sada omogućeno mesečno fakturisanje usluge. Na kraju meseca na zbirnoj fakturi prikazane su sve transakcije i specifikacija prolazaka.

Da bi kompanija postala korisnik postpaid plaćanja putarine potrebno je da ima potpisan ugovor sa MOL Serbia. Sve informacije o načinu funkcionisanja nove usluge možete dobiti putem email adrese: kartice@molserbia.rs.

Ukoliko ste korisnik usluga kompanije MOL Serbia, sve potrebne informacije o postpaid plaćanju putarine mogu se dobiti od prodajnih predstavnika.

×