Facebook Linkedin Youtube

Postavite pitanje u vezi Etičkog kodeksa MOL Serbia d.o.o. Prijavite neuslagašenogt i nepoštovanje normi Etičkog kodeksa ukoliko imate saznanja o tome.

Etičko ponašanje je esencijalna vrednost MOL Grupe. Etički kodeks daje smernice i uspostavlja pravila MOL Grupe i pruža pomoć u rešavanju problema etičke usaglašenosti.

MOL Grupa je posvećena uspostavljanju transparentnih kanala komunikacije u skladu sa Proceduralnim pravilima Etičkog kodeksa i jasno definisanim postulatima prilikom procene etičke neusaglašenosti.

Ukoliko želite da prijavite nepoštovanje Etičkih normi, možete se obratiti lokalnom predstavniku za Etička pitanja MOL Serbia d.o.o. ili direktno Etičkom veću MOL Grupe.

Kanali komunikacije za etička pitanja

Etička služba MOL Serbia:

Etičko veće MOL Grupe:

  • Adresa: MOL Group Ethics Council H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18
  • Telefon (24-časovna linija sa telefonskom sekretaricom): (+36 1) 464-1725 ili lokal 21-725
  • E-mail adresa: ethicscouncil@mol.hu

Prijavljivanje putem Interneta:

×