Facebook Linkedin Youtube

Osnovne informacije o kompaniji

MOL Grupa sprovodi svoje poslovne aktivnosti u skladu sa definisanom strategijom i načinom rada. Mi regulišemo naše proslovne procese, postavljamo jasne ciljeve, identifikujemo resurse, omogućavamo precizno delegiranje zadataka i upravljamo kompanijom po principima kvaliteta i odličnog rada.

MOL vlasnička struktura

MOL je uspešno ostvario strateški cilj i postao najpoštovanija integrisana multinacionalna naftna kompanija koja radi od Baltika do Jadrana.

Istraživanje i eksploatacija

MOL Grupa preuzima korake kako bi proširila izvore sirovih materijala. Aktivnosti istraživanja i proizvodnje su bitne za pronalaženje novih rezervi u različitim delovima sveta.

Prerada i prodaja

Deo MOL Grupe zadužen za preradu i prodaju odgovoran je za kupovinu i preradu sirove nafte i drugih sirovina, logistiku i veleprodajnu distribuciju naftnih derivata. Cilj ovog dela Grupe je da poveća efikasnost i prodaju kroz iskorišćavanje svog integrisanog sistema upravljanja, kao i da obezbedi vrhunski kvalitet proizvoda koristeći svoje kapacitete i geografske karakteristike tržišta u regionu.

Petrohemija

Petrohemijski deo MOL Grupe osmi je po veličini na evropskom tržištu polietilena i polipropena, a obuhvata poslovne aktivnosti kompanija TVK i Slovnafta u oblasti petrohemije.

Maloprodaja

MOL maloprodaja je odgovorna za razvoj maloprodaje proizvoda za automobile, kao i drugih proizvoda i usluga. Cilj ovog dela Grupe je da poveća efikasnost mreže, gradeći poverenje potrošača i pažljivo šireći svoju mrežu u regionu.

Prirodni gas

Odeljenje MOL Grupe za prirodni gas odgovorno je za transport i trgovinu prirodnim gasom kroz domaći sistem visokog pritiska kao i za transport prirodnog gasa do drugih tržišta.

Maziva

Kompanija MOL-Lub, članica MOL Grupe, formirana je prvog januara 2004. godine integracijom proizvodnje i prodaje maziva svih podružnica kompanije MOL Plc. U Mađarskoj i Slovačkoj smo lideri na tržištu u ovoj oblasti, dok u Češkoj i Rumuniji posedujemo značajan udeo na tržištu. Osim navedenih zemalja imamo predstavništvo u Ukrajini (Kijev) a svoje aktivnosti razvijamo i u regionu Balkana (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Pored toga svoje proizvode izvozimo i u druge zemlje.

×