Facebook Linkedin Youtube
  • Čist CCS EBITDA dostigao je 2.69 milijardi američkih dolara, što predstavlja rast od 10% u odnosu na prošlu godinu
  • Doprinos Upstream segmenta povećan je za 49% u odnosu na prošlu godinu, a doprinos Consumer Services za 18%
  • Neto profit je ponovo dostigao vrednost od 1.1 milijardi američkih dolara, izjednačivši se sa prošlogodišnjim rezultatima

Budimpešta, 22. februar 2019 – MOL Group je danas objavila finansijske rezultate za 2018. godinu koji pokazuju da je ova kompanija povećala svoj EBITDA (profit pre nego što se oduzmu kamata, porez na dobit i amortizacija) za 10 odsto i tako prevazišla ciljeve postavljene za 2018. godinu. Tome je doprineo stalni rast doprinosa u segmentima Upstream i Consumer Services, dok je stabilan interni učinak u segmentu Downstream delimično pao zbog oslabljenih marži.

Čist CCS EBITDA porastao je za 16% u poslednjem kvartalu u poređenju sa istim kvartalom 2017. godine, i tako dostigao vrednost od 2.69 milijardi američkih dolara za 2018. godinu. Ovakav rezultat predstavlja povećanje od 10% u odnosu na 2017. godinu i značajno prevazilazi zadati cilj. MOL je nastavio sa snažnim generisanjem slobodnog novčanog toka na 1.4 milijarde američkih dolara – u čemu je Upstream segment učestvovao sa blizu 70% iznosa.

Najviše doprinosa za Grupu doneo je ostvareni EBITDA u segmentu Upstream, sa ostvarenih 1.269 milijardi američkih dolara. Ovakav rezultat predstavlja povećanje od 49% ostvareno zahvaljujući višim cenama nafte i gasa, kao i višim maržama barela nafte sa britanskog Catcher Field-a. Kako je proizvodnja nafte u Catcher Field-u dostigla vrhunac, dnevna proizvodnja u četvrtom kvartalu iznosila je u proseku 115 hiljada barela ekvivalenta nafte, čime je ukupni godišnji prosek dovela do 111 hiljada.

Čisti CCS EBITDA Downstream segmenta dostigao je 995 miliona američkih dolara za celu godinu. Pad od 16% dogodio se zbog nižih marži rafinisanja i značajno nižih petrohemijskih marži. Jači interni performans - DS 2022 program koji je doneo 110 miliona dolara zbog povećanja efikasnosti - kao i veće količine, mogli su samo delimično neutralisati okruženje oslabljenih marži.


EBITDA u segmentu Consumer Services nastavio je impresivni dvocifreni rast. U 2018. godini EBITDA dostigao je vrednost od 423 miliona američkih dolara, što je povećanje od 18% u odnosu na prošlu godinu. Ovaj uspeh vođen je dinamičnom ekspanzijom marži u segmentu negoriva, kao i zdravim trendovima na tržištu goriva. Marža na negoriva po lokaciji rasla je u proseku 15% godišnje u prethodne 4 godine.

EBITDA Gas Midstream segmenta dostigla je 189 miliona dolara u 2018. godini, što je za 15% niže nego prošle godine. Razlog za to su promene tarifa i povećanje cena energenata.

 „2018. godina je bila još jedna godina sa dobrim rezultatima i sa najvišim EBITDA u poslednjih 7 godina. Takođe, ovo je bila godina stalnih promena, uključujući finalnu investicionu odluku u vezi sa POLYOL projektom. Upstream segment je generisao skoro 1 milijardu američkih dolara slobodnog novčanog toka i povećao proizvodnju. Downstream je ostvario snažan profit uprkos slabijim  maržama rafinerije i petrohemije i ostvario značajno povećanje efikasnosti. Consumer services su održale svoj dvocifreni rast EBITDA i pokrenule nekoliko novih i inovativnih usluga. Imamo veoma jake osnove zahvaljujući kojima na 2019. godinu možemo da gledamo sa optimizmom - to su snažan bilans stanja na osnovu višegodišnjeg slobodnog novčanog toka, otporan, integrisan biznis model i talentovane i posvećene zaposlene. Očekujemo da ćemo u ovoj godini ostvariti EBITDA od blizu 2.3 milijarde američkih dolara, uzimajući u obzir konzervativnije okruženje Downstream segmenta i cenu od oko 60 američkih dolara po barelu Brent nafte. To će nam omogućiti dovoljan protok novca da pokrijemo čak i rastuće investicije u našim transformacionim projektima. “, izjavio je Zsolt Hernádi, Predsednik Uprave i glavni izvršni direktor.

 

O MOL Grupi

MOL Grupa je integrisana, međunarodna naftna i plinska kompanija sa sedištem u Budimpešti. Uz tradiciju dužu od 100 godina, prisutna je u više od 30 zemalja, a njena dinamična međunarodna radna snaga broji 25.000 ljudi. MOL ima više od 80 godina iskustva u području istraživanja i proizvodnje ugljovodonika. Proizvodne aktivnosti trenutno se odvijaju u osam, a istraživačke u 13 zemalja. Unutar integrisanog lanca snabdevanja MOL Grupe posluju četiri rafinerije i dva petrohemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. Grupa u vlasništvu ima 2.000 benzinskih stanica u deset zemalja srednje i jugoistočne Evrope.

Kontakti za medije:
Dragana Milačak, m: +381607071046   @:dragana_milacak@eg.rs,
Jelena Zlatanović, m: + 381 62 402 799 @:jzlatanovic@molserbia.rs

×