Facebook Linkedin Youtube
  • Akcionari odobrili konsolidovane finansijske izveštaje MOL Group za 2018.
  • Godišnja skupština prihvatila isplatu dividendi od 107 milijardi forinti (376 miliona američkih dolara)
  • Imenovanja u Odboru direktora, Nadzornom odboru i Odboru za reviziju Godišnji izveštaj MOL Group možete pronaći na molgroup.info/annualreport2018

Budimpešta, 11. april 2019 – MOL Group danas je uspešno održala godišnju Generalnu skupštinu u Budimpešti, na kojoj je prihvaćen predlog Odbora za raspodelu dobiti kroz isplatu dividendi u iznosu od 107 milijardi forinti, što predstavlja značajan rast u odnosu na prošlu godinu. Akcionari su usvojili izveštaj Upravnog odbora o finansijskom poslovanju za 2018. godinu i konsolidovanim finansijskim izveštajima.

Očekuje se da osnovna dividenda poraste za 11.8% , na približno 95 forinti po deonici u odnosu na prošlogodišnjih 85 forinti po deonici, čime se nastavlja prethodni trend postepenog povećanja isplate dividende. Dodatno, slično kao prošle godine, akcionari su odobrili posebnu dividendu koju je predložio Odbor na osnovu snažnih novčanih tokova ostvarenih u 2018 godini. Sa posebnom dividendom koja predstavlja 50% dopune od 47,5 forinti po akciji, očekuje se da ukupna dividenda po akciji dostigne približno 142,5 forinti za finansijsku 2018. godinu.

Godišnja skupština je usvojila predlog Odbora za reizbor dr. Sándor Csányi dr. Anthony Radev, and dr. János Martonyi, kao i izbor g. Talal Al Awfi za članove Upravnog odbora. Osim toga, za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju izabran je i dr. Anett Pandurics.

„Zadovoljstvo mi je da danas možemo da zatvorimo finansijsku 2018. godinu, koja će ostati upamćena kao uspešna i odlučujuća godina. To je godina kada smo uložili u nove projekte i tehnologije koje su postavile osnove za naš budući razvoj i rast, jer se Odbor i menadžment usredsredio na dugoročne ciljeve: transformaciju poslovanja, dok nastavljamo da ostvarujemo značajne operativne i finansijske rezultate. Želeo bih da se zahvalim našim akcionarima što su podržali odluke koje je doneo Odbor direktora. U 2019, nastavićemo sa razvojem našeg poslovanja istovremeno nastojeći da na najbolji način obezbedimo dalje investicije ”, izjavio je na godišnjoj Generalnoj skupštini Zsolt Hernádi, Predsednik Uprave i glavni izvršni direktor.

U 2018. godini, MOL je povećao svoj EBITDA za 10% na 2,69 milijardi američkih dolara, i tako nadmašio postojeće ciljeve. Upstream i Consumer Services nastavili su značajno da povećavaju svoje doprinose, dok odlični interni učinci u segmentu Downstream delimično umanjuju slabljenje marži uzrokovano okruženjem.

O MOL Grupi
MOL Grupa je integrisana, međunarodna naftna i plinska kompanija sa sedištem u Budimpešti. Uz tradiciju dužu od 100 godina, prisutna je u više od 30 zemalja, a njena dinamična međunarodna radna snaga broji 26.000 ljudi. MOL ima više od 80 godina iskustva u području istraživanja i proizvodnje ugljovodonika. Proizvodne aktivnosti trenutno se odvijaju u osam, a istraživačke u 13 zemalja. Unutar integrisanog lanca snabdevanja MOL Grupe posluju četiri rafinerije i dva petrohemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. Grupa u vlasništvu ima 2000 benzinskih stanica u devet zemalja srednje i jugoistočne Evrope.

Kontakti za medije: Dragana Milačak, m: +381607071046 @:dragana_milacak@eg.rs
Jelena Zlatanovic, m: + 381 62 402 799 @:jzlatanovic@molserbia.rs
×