Facebook Linkedin Youtube

MOL Grupa je vodeća integrisana naftna i gasna kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi sa maloprodajnim operacijama u 10 zemalja u regionu i poslovnim aktivnostima u zemljama širom sveta, od Mađarske, Slovačke, Nemačke, Austrije, Italije i Hrvatske do Rusije, Jemena, Omana i Pakistana. Deonice MOL Grupe listirane su na berzama u Budimpešti, Luksemburgu i Varšavi. Danas je MOL Grupa dinamična kompanija sa rafinerijama koje su među najmodernijim i najprofitabilnijim u Evropi.

U sastavu Grupe su MOL Plc (Mađarska), Slovnaft (najveća Slovačka naftna kompanija) i TVK (jedna od vodećih petrohemijskih kompanija u centralnoj Evropi). MOL Grupa poseduje 47,16 odsto akcija u strateškom partneru, vodećoj hrvatskoj kompaniji za naftu i gas INA, kao i IES (privatnu kompaniju za preradu i prodaju nafte, iz severne Italije), zatim 74.99 odsto u austrijskom Rot Hecole i 67 odsto vlasništva u Energopetrolu u Bosni i Hercegovini (u konzorcijumu sa kompanijom INA). MOL vodi međunarodne operacije u istraživanju i eksploataciji u Rusiji, Kazahstanu, Pakistanu, Jemenu i Omanu. U partnerstvu sa kompanijom INA, MOL učestvuje u istraživanjima i eksploataciji u Angoli, Egiptu, Libiji i Siriji.

MOL Grupa je dobro poznata po visokoj stručnosti u oblasti proizvodnje. Dve rafinerije MOL Grupe u Bratislavi (Slovačka) i Sasalombati (Mađarska) najefikasnije su među vodećim proizvođačima u Centralnoj Evropi. Nova rafinerija MOL Grupe u Italiji iskoristiće profesionalne kapacitete MOL-a i najbolja iskustva u poslovanju, a kako bi unapredila sopstveni kvalitet i kapacitete.

MOL Grupa je postala 100 odsto privatna kompanija nakon što je Republika Mađarska krajem 2006. godine, putem javne ponude prodala 1.7 odsto preostalih deonica. Tako je završen privatizacioni proces MOL Grupe, započet 1995. godine, kada su deonice MOL-a po prvi put listirane na berzi u Budimpešti. Dinamični razvoj kompanije podržali su prestižni međunarodni institucionalni investitori, uglavnom iz SAD i Velike Britanije. Prestižni magazin Institutional Investor proglasio je nedavno MOL Grupu za kompaniju koja je najbolja za investitore u Centralnoj Evropi, i to objašnjava zašto su prestižni međunarodni investitori podržali dinamični razvoj kompanije.

Osnovne aktivnosti MOL Grupe

  • Istraživanje i eksploatacija sirove nafte, prirodnog gasa i proizvoda gasa
  • Rafinisanje, transport, skladištenje i distribucija proizvoda sirove nafte u veleprodaji i maloprodaji
  • Transport i trgovina prirodnim gasom
  • Proizvodnja i prodaja olefinskih i poliolefinskih proizvoda

Ključne tačke regionalne ekspanzije

×