Facebook Linkedin Youtube

MOL Hydro HME 22

Ulje premijum kvaliteta, za hidrauliku

Hidraulično ulje visokog kvaliteta sa performansama koje znatno prevazilaze ISO HM uslove za hidraulične sisteme koji se koriste u teškim radnim uslovima.


Primene

 • Mobilni i industrijski hidraulični sistemi
 • Cirkulacioni sistemi
 • Mašinski alati
 • Industrijska oprema koja se koristi na niskim temperaturama (pumpe, servo sistemi)
 • Hidraulični sistemi kod mašina za iskopavanje zemlje i šumarskih mašina
Karakteristike proizvodaPrednosti
Odlična zaštita od habanja
 • Pouzdan rad, čak i kod opreme izložene velikim opterećenjima pri visokim pritiscima
 • Viša radna bezbednost i visok nivo dostupnosti
Odlična toplotna i hidrolitička stabilnost
 • Formiranje ekstremno niskih količina mulja
 • Duži interval između zamena ulja
 • Pouzdan rad, čime se snižavaju radni troškovi
Odlična mogućnost filtriranja
 • Mogućnost filtriranja ne opada, čak i u prisustvu vlage
 • Niska upotreba filtera čak i sa filterskim kertridžima sa porama veličine 2-3 mikrona
 • Sniženi troškovi održavanja i uticaj na životnu sredinu
Brzo oslobađanje vazduha
 • Manji rizik od pojave kavitacija
 • Izlazni vazduh ne uzrokuje povećanje penušanja
 • Pouzdan rad, omogućavajući duži radni vek opreme
Odlična zaštita od korozije
 • Efektivna zaštita čeličnih i obojenih metalnih delova, čak i u prisustvu vode
Odlično odvajanje od vode
 • Voda se brzo razdvaja od ulja i može se ispustiti iz sistema
 • Formiranje štetnih naslaga i začepljenje filtera se mogu izbeći
 • Abnormalna korozija i habanje opreme se mogu sprečiti
 • Veća operativna bezbednost opreme
Da li koristite pravo ulje?

Osnovni podaci

Nivoi performansi, odobrenja

ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
General Motors LS2 LH-02-1-00
SAE MS1004 Type HM
AFNOR NF-E-48603 (HM)

Karakteristične osobine

Gustina na 15°C [g/cm3]0,863
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]22,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]4,35
MSZ ISO 2909:1999100
MSZ ISO 3016:1999 [°C]-36
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]200

Pakovanje

10 L 216,5 L tank car

Poslednje što ste videli

×