Facebook Linkedin Youtube

ADBLUE

ADBLUE

Aditivi koji snižavaju sadržaj Nox, za SCR sisteme

AdBlue® aditiv koji snižava sadržaj NOx je predviđen za smanjenje emisija azot-oksida iz vozila opremljenih SCR sistemima (selektivno katalitičko smanjenje). Nemačka automobilska asocijacija (VDA) garantuje visok i konzistentan kvalitet AdBlue.

 

Korisni saveti za ispravno korišćenje AdBlue

  • Ne koristite vaše vozilo bez AdBlue!
  • AdBlue je veoma korozivna supstanca, zato koristite samo alate i opremu koja je garantovano podesna za skladištenje i sipanje ovog proizvoda
  • Uveriti se da je temperature skladištenja između -10C i +30C tokom cele godine; AdBlue će smrznuti ispod, i početi intezivno da se razlaže iznad, ovih graničnih vrednosti
  • Voditi računa da se spreči ulazak prljavštine, vode, goriva, prašine itd. u AdBlue, jer to može dovesti do kvara na elementima SCR systema.

AdBlue – česta pitanja

Da li će moje vozilo raditi bez AdBlue?
Hoće, ali emisije štetnih gasova iz vozila će se povećati iznad dozvoljenih nivoa. Ugrađeni sistem za dijagnostiku (OBD) će smanjiti performanse sve dok ne dopunite AdBlue rezervoar.

Da li je AdBlue aditiv dizela?
Ne, AdBlue deluje kao samostalni sistem. AdBlue se ne sme mešati sa gorivom.

Da li korišćenje AdBlue smanjuje potrošnju goriva?
Da, indirektno. Dizel motori koji zahtevaju SCR tehnologiju su po dizajnu niske potrošnje, odnosno njihova energetska efikasnost je dobra.

Koliko dugo mogu čuvati AdBlue?
Može se koristiti 12 meseci nakon otvaranja ambalaže u kojoj se nalazi a onoliko dugo koliko se pridržavate odgovarajućih kriterijuma za skladištenje.

Da li je AdBlue opasan materijal?
Ne. AdBlue aditiv je bezbojna tečnost nalik vodi sa blagim mirisom amonijaka. Netoksičan je, bezopasan i nezapaljiv.

Da li je moguće AdBlue nečim razblažiti?
Ne. Iako je AdBlue 67,5% voda, razblaživanje čak i sa destilovanom vodom će rezultirati neispravnošću SCR sistema.


Primene

  • Vozila sa ugrađenim SCR sistemom (selektivna katalitička redukcija)
  • Vozila koja zadovoljavaju Euro IV, Euro V i Euro VI limite emisije azot-oksida
Karakteristike proizvodaPrednosti
Striktno kontrolisani kvalitet
  • Dug vek trajanja SCR sistema za dodatnu preradu izduvnih gasova
Da li koristite pravo ulje?

Osnovni podaci

Nivoi performansi, odobrenja

ISO 22241-1:2006
DIN 70070

Karakteristične osobine

Gustina na 15°C [g/cm3]1,090
EN ISO 12185:1996 [g/cm3]1,087 - 1,093
Tačka smrzavanja [°C]-11,5

Pakovanje

10 L IBC 216,5 L tank car

Poslednje što ste videli

×