Facebook Linkedin Youtube

MOL Favorit 2

MOL Favorit 2

Mazivo za podmazivanje, na bazi litijuma

Višenamenskog mazivo za podmazivanje, dobre mehaničke stabilnosti, koje obezbeđuje dobro podmazivanje duže vreme.


Primene

 • Primene na velikim temperaturama
 • Valjkasti ležajevi za teške uslove rada
 • Ležaji elektromotora
 • Ležajevi za drumske i železničke točkove
 • Sistemi sa individualnim podmazivanjem
Karakteristike proizvodaPrednosti
Višenamensko mazivo za podmazivanje
 • Širok opseg primenjivosti omogućuje smanjenje broja korišćenih ulja za podmazivanje
 • Troškovi skladištenja i održavanja su smanjeni
 • Problemi usled mešanja više maziva za podmazivanje se minimiziraju
Dugotrajnost
 • Vreme za ponovno podmazivanje se može produžiti, ekonomična primena
Odlična mehanička i stabilnost skladištenja
 • Zadržava stabilnu strukturu pod opterećenjem, ma nema smekšavanja maziva niti oticanja sa tačke podmazivanja
 • Mazivo za podmazivanje se može skladištiti tokom dužeg vremena bez izdvajanja, stvrdnjavanja ili smekšavanja ulja
Odlična svojstva izdržavanja opterećenja
 • Formira kontinualni podmazujući film koji ne puca čak i u uslovima dinamičkog opterećenja
Odličan statički otpor prema vodi
 • Nema smekšavanja i oticanja sa tačke podmazivanja u mokrim, vlažnim sredinama
Odlična zaštita od habanja
 • Manje habanje kontaktnih površina, čak i u varirajućim operativnim uslovima
 • Viša radna bezbednost i visok nivo dostupnosti
Odlična lepljivost
 • Formira stabilan i ravnomeran podmazujući film, koji nije pritešnjen između kontaktnih površina čak i pri velikim opterećenjima
 • Sprečava kontakt između metala pri niskim brzinama
Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost
 • Nema stvrdnjavanja maziva pri visokim temperaturama i omogućuje minimalnu separaciju ulja
Otpornost na vibracije
 • Struktura maziva za podmazivanje ostaje stabilna; mazivo ne omekšava i ne curi sa mesta podmazivanja
Odlična zaštita od korozije
 • Veoma dug period zaštite čeličnih i obojenih metalnih delova
Da li koristite pravo ulje?

Osnovni podaci

Nivoi performansi, odobrenja

DIN 51502: KP2N-30
ISO 6743-9: L-XCDEB 2

Karakteristične osobine

Vizuelnobarnássárga, szálhúzó
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]200
Tačka kapanja [°C]270
Penetracija nakon 60 udaraca na 25°C [0,1 mm]280
ISO 2137:1985 [0,1 mm]20
Shell Roll stabilnost (100 °C/24h) penetraciona promena [0,1 mm]30
DIN 51350-4:1984 [N]2800
ASTM D 2509-03 [Lb]40
DIN 51808:1978 [kPa]25
Korozija na bakar (100°C, 24h) [k. fokozat]1
ASTM D 1264-03e1 [%(m/m)]2
Opornost prema vodi na 90 °C [fokozat]1-90
ASTM D 1742-94(2001) [%(m/m)]0,5
ASTM D 1263-94(2005)e1 [%(m/m)]0,5

Pakovanje

Grease 400g Grease 8kg 60 L 216,5 L

Poslednje što ste videli

×