Facebook Linkedin Youtube

EVOX Premium concentrate

EVOX Premium concentrate

Koncentrat antifriz rashladne tečnosti

Dugotrajni antifriz koncentrat vrhunskog kvaliteta razvijen posebno za savremene, aluminijumske motore visokih performansi. Omogućuje maksimalnu zaštitu rashladnog sistema i motora od korozije, smrzavanja i pregrejavanja, i sprečava naslage i formiranje sedimenata i kavitacija.

Zašto izabrati EVOX rashladne tečnosti?

EVOX antifriz rashladne tečnosti obezbeđuju maksimalnu zaštitu od korozije, smrzavanja i pregrevanja, i štite motor od uobičajenih kvarova, kao što su formiranje kavitacija, naslaga I kamenca.

 • U poređenju sa konvencionalnim rashladnim tečnostima, EVOX ima tri puta duži životni vek koji dozvoljava duže intervale do zamene i samim tim su ekonomičniji i ekološki povoljnije rešenje.
 • EVOX antifriz rashladne tečnosti pružaju svestranu zaštitu i izuzetne performanse čime se osigurava duži vek trajanja motora vašeg vozila i sistema za hlađenje rezultujući smanjenjem troškova održavanja.
 • EVOX antifriz rashladne tečnosti su odobrene od strane vodećih proizvođača vozila i ispunjavaju najviše uslove kod najnovijih dizajna vozila
 • Pogodne su za širok opseg primena: idealne za putničke automobile, komercijalna vozila i autobuse.

Saveti za korišćenje

 • Uvek potpuno zameniti rashladnu tečnost; isprati i očistiti sistem za hlađenje u skladu sa preporukama proizvođača vozila.
 • Za vozila starija od šest godina, preporučljivo je da se rashladna tečnost zameni svake tri do četiri godine!
 • Nikad ne mešati rashladne tečnosti drugačijih tehnologija!
 • Koristiti destilovanu ili dejonizovanu vodu da razblažite rashladne tečnosti!
 • Uvek pratiti uputstva proizvođača vozila!
 • Obavezno se pridržavati tačne razmere mešanja!
 • Za dopune, koristiti istu rashladnu tečnost kao i ranije, ako je to moguće.
 • Za dopune treba koristiti samo razblažene tečnosti!

ZAŠTO SE RASHLADNE TEČNOSTI MOTORA MORAJU MENJATI?
Korozivni molekuli proističu iz razgradnje etilen glikola sadržanog u rashladnoj tečnosti i postepene degradacije aditiva i inhibitora. Ova degradacija je prouzrokovana visokim temperaturama koje se javljaju u rashladnom sistemu motora. Zato se rashladne tečnosti u vozilu moraju redovno menjati svakih 3-5 godina – čak i dugotrajne rashladne tečnosti.

MOGU LI SE RASHLADNE TEČNOSTI MOTORA ISPUŠTATI U KANALIZACIJU?
Ne. To bi predstavljalo krivično delo prema zakonima o odlaganje otpada i zakonom je kažnjivo.

MOGU LI SE KONCETRATI RASHLADNIH TEČNOSTI MOTORA KORISTITI NERAZREĐENI?
Ne. Svi koncetrati rashladnih tečnosti motora moraju se mešati sa destilovanom vodom. Samo na taj način potrebna zaštita je garantovana. Nerazređene rashladne tečnosti ne bi odvodile dovoljno toplote iz motora što bi rezultovalo pregrevanjem. Nerazređeni koncetrati mogu da se zamrznu tokom zime.

U KOJOJ RAZMERI SE KONCETRAT EVOX RASHLADNE TEČNOSTI MOŽE MEŠATI SA DESTILOVANOM VODOM?
Mi preporučujemo razređivanje Evox-a destilovanom vodom u razmeri 1:1 (-37/38°C) ili 1:1,5 (-25°C), kako bi se osigurala optimalna zaštita od smrzavanja i korozije. Ne bi trebalo koristiti više od 60% koncetrata.

MOŽE LI SE “OBIČNA” VODA IZ ČESME KORISTITI ZA RAZREĐIVANJE RASHLADNE TEČNOSTI?
Iako se čista voda sa vrednostima tvrdoće od 0–20°dH može koristiti za razređivanje rashladne tečnosti, preporučljivo je korišćenje destilovane ili dejonizovane vode.

KOLIKO SU VAŽNE PREPORUKE PROIZVOĐAČA VOZILA?
Proizvođači automobila ne “preporučuju” rashladne tečnosti motora; oni samo izdaju standarde ili specifikacije za korišćenje. Zato treba obratiti pažnju na dozvole i odobrenja koji su stvarno izdati kada kupujete rashladne tečnosti, tako da je bolje kupiti rashladne tečnosti koje imaju odobrenje proizvođača vozila.

KOLIKO DUGO EVOX PROIZVODI OSTAJU UPOTREBLJIVI?
U originalnom zapečaćenom pakovanju: 4 godine od datuma proizvodnje.

U vozilu tj. rastvoren sa destilovanom vodom: trebalo bi pratiti savete date od strane proizvođača vozila.

DA LI SU EVOX RASHLADNE TEČNOSTI ŠTETNE?
Evox rashladne tečnosti sadrže glikol/etandiol i štetne su ako se progutaju. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Čuvati van domašaja dece. Ako se proguta, odmah potražiti savet lekara i pokazati pakovanje ili etiketu.

Smanjite vaše troškove održavanja stručnom prevencijom!

VAŠ SISTEM ZA HLAĐENJE JE BEZ ODBRANE BEZ ODGOVARAJUĆIH ANTIFRIZ RASHLADNIH TEČNOSTI!

Značaj kvalitetnih antifriz rashladnih tečnosti dokazan je činjenicom da je gotovo četvrtina svih kvarova motora uzrokovana neispravnim sistemima za hlađenje.

Na veoma niskim temperaturama:

 • Sagorevanje goriva neće biti savršeno i efikasnost motora će pasti ispod maksimalnog nivoa i potrošnja goriva će se onda povećati
 • Emisije zagađivača vazduha i kontaminirajućih materija će se povećati, osim možda oksida azota
 • Filtere dizel čestica treba češće menjati što znači veće troškove
 • Gubici usled trenja u motoru će biti veći što vodi do daljih povećanja u potrošnji goriva

Na veoma visokim temperaturama:

 • Prekomerno toplotno opterećenje će izazvati veliko opterećenje strukturnih materijala u motoru, povećavajući broj promena rezervnih delova
 • Veće habanje motora i kraći životni vek
 • Veća emisija oksida azota
 • Veća potrošnja AdBlue® i kraći životni vek katalizatora u motorima opremljenim sa SCR katalitičkim konvertorima.

Uzrok većine kvarova ili problema u sistemu hlađenja – stvaranje naslaga, korozija, itd. – je loš kvalitet ili pogrešno odabran ili preterano korišćena rashladna tečnost (tj. korišćena dosta nakon isteka roka trajanja). Neadekvatna rashladna tečnost može dovesti do pojave grejanja hladnjaka u odeljcima vozača i suvozača i može ugroziti i drugu opremu koja se odnosi na sistem za hlađenje.

SMANJITE SVOJE TROŠKOVE ODRŽAVANJA STRUČNOM PREVENCIJOM!

Kvalitetne rashladne tečnosti, pogodne za sve tipove i starosti vozila, su od suštinskog značaja za duži rad sistema za hlađenje i motora. Neodgovarajuće, rashladne tečnosti slabog kvaliteta pogoršavaju performanse hlađenja i dovode do pregrejanih motora, kvarova delova motora i curenja sistema za hlađenje.

Za optimalne operacije hlađenja potrebna je povremena potpuna promena rashladne tečnosti. Konvencionalne antifriz rashladne tečnosti treba da se menjaju posle 1 do 2 godine rada, dok dugotrajne rashladne tečnosti trebaju da se menjaju svakih 3 do 5 godina, u zavisnosti od upotrebe.

Kada ste svesni stanja rashladne tečnosti i sistema za hlađenje i sprovodite neophodne intervencije možete sprečiti ili eliminisati većinu kvarova i grešaka što rezultuje znatnim uštedama.


Primene

 • Rashladni sistemi kod putničkih i komercijalnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina i stacionarnih motora na gas
 • Rashladni sistemi koji sadrže delove od livenog gvožđa, aliminijuma ili bakra
Karakteristike proizvodaPrednosti
Dobra zaštita od korozije
 • Formira stabilan podmazujući film na unutrašnjoj površini rashladnog sistema omogućavajući njegovu dugotrajnost
Sastav prilagođen primeni
 • Zaštita od kavitacija i sedimentiranja mulja
Kompatibilno sa građevinskim materijalima
 • Nema oštećenja plastičnih i gumenih delova rashladnog sistema
Da li koristite pravo ulje?

Osnovni podaci

Nivoi performansi, odobrenja

MAN 324 Typ SNF
MTU MTL 5048
Deutz 0199-99-1115/6
BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 6210
Saab B 040 1065
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D (VW code G12)
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-F (VW code G12 Plus)
MB 326.3
Ford WSS-M97B44-D
MAN Diesel & Turbo SE
MAN D36 5600
TEDOM
CNH MAT 3624
Fendt
Caterpillar 0199-99-2091/12.
Caterpillar GCM34
Cummins CES 14603
Cummins CES 14439
Cummins IS series u N14
Mack 014 GS 17009
Jenbacher TA 1000-0200
MWM 0199-99-2091/12
Detroit DFS93K217
Fiat 9.55523
Isuzu
Mitsubishi MHI
Hitachi
Liebherr MD1-36-130
Deutz DQC CB-14
Jaguar CMR 8229
STJLR 651.5003
Wartsila 32-9011
SKODA 61-0-0257
SACM Diesel DLP799861
Kobelco
Komatsu 07.892 (2009)
Van Hool
Valtra
Claas
Foton Q-FPT 2313005-2013
John Deere JDMH5
Renault 41-01-001/-S Type D
Waukesha

Karakteristične osobine

Vizuelnorózsaszín, fényes, tiszta
ISO 3675 [g/cm3]1,113
EN ISO 2592:2001 [°C]128
ASTM D 1287-91(2002)8,9
ASTM D 1121-98(2003) [ml 0,1M HCl/10 ml]6,2
DIN 51777-1:1983 [%(m/m)]3,1
DIN 51423 2.:19751,4320
ASTM D 1120-94(2004) [°C]180

Pakovanje

1 L 10 L IBC IBC 60 L 216,5 L

Poslednje što ste videli

×