Facebook Linkedin Youtube

Dokazana zaštita motora nakon 500 sati rada

Da bi unapredili ekonomičnost i zaštitili životnu sredini, proizvođači poljoprivrednih mašina stalno rade na razvoju naprednijih mašina sa dizel motorima niske emisije, koji zahtevaju specijalna maziva dugog veka trajanja. Poljoprivredni koncern iz Mađarske, koji primenjuje napredne metode rada preuzeo je na sebe zadatak testiranja novog MOL-LUB motornog ulja - MOL Farm Protect E9 15W-40. 500 sati testiranja na terenu na John Deere traktorima pokazalo je izvanredan vek trajanja motora i maksimalnu zaštitu motora koju pruža motorno ulje MOL Farm Protect E9. Kod određenih vrsta motora bili smo u mogućnosti da bezbedno primenimo duže intervale zamene ulja: 500 sati umesto 375!

Ovo preduzeće, koje obrađuje više od 3,700 hektara, poznato je u okviru industrije kao jedan od najuspešnijih proizvođača soje zahvaljujući tehnologiji koju su sami razvili i koja je kompatibilna sa životnom sredinom.

Tokom 500 sati testiranja, motorno ulje MOL Farm Protect E9 15W-40 pokazuje da poseduje izuzetan kvalitet po pitanju zaštite motora, čak i kod mašina sa dužim intervalom zamene ulja. Ulje je takođe ispunilo sve zahteve proizvođača opreme po pitanju performansi. John Deere 8330 i 6530 traktori su korišćeni u realnim radnim uslovima. Mašine su trpele opterećenja svakodnevnih poljoprivrednih radova, što podrazumeva i povremena teška opterećenja: 72% oranje, 21% prevoz na poljima, 6% prevoz na putu 1% i drugi radovi.
Uzorci ulja su uzimani na svakih 100 sati rada kako bi se proveravalo stanje motornog ulja. Uzorci su zatim analizirani u međunarodno priznatoj MOL Wearcheck laboratoriji.

Rezultati su pokazali da je ulje MOL Farm Protect E9 15W-40 pružalo izuzetnu zaštitu motora tokom 500 sati rada.
Testovi su takođe pokazali minimalne promene viskoznosti ulja. Kvalitet ulja se nije pogoršao i odlično je reagovalo na kontaminante. Zahvaljujući stabilnoj viskoznosti, ovo ulje obezbeđuje optimalno podmazivanje čak i tokom dužih intervala zamene ulja.

Koncentracija otpadaka obojenih metala od redovnog habanja delova mašine je bila značajno manja od 75mg/kg, što predstavlja prag uzbune koji se uobičajeno primenjuje u dijagnostici ulja. Koncentracija neobojenih metala od ležajeva je takođe bila niska, čime je ulje pokazalo da je sposobno da obezbedi maksimalan životni vek motora.

Testovi su pokazali da motorno ulje MOL Farm Protect E9 15W-40 može biti korišćeno za 500 sati rada, bez rizika, pri tom i dalje ispunjavajući zahteve proizvođača mašine. Kod određenih vrsta mašina, to je značilo smanjenje potrošnje ulja do 25%. Zahvaljujući efikasnoj zaštiti od habanja, troškovi održavanja mogu biti umanjeni i do 15%.

Podaci

KOMPANIJA:

Margittasziget 92 Kft.

INDUSTRIJA:

Poljoprivreda

PRIMENA:

John Deere 8330 i 6530 traktori

Pitajte naše stručnjake!
Zoran Pajić

Ekspert
Specijalizacija: Specijalizacija u oblasti industrijskih maziva I fluida za obradu metala.

zpajic@molserbia.rs
Da li ste zainteresovani?

×