Facebook Linkedin Youtube

MOL Hydro HV 46

MOL Hydro HV 46

Multigradno ulje za hidrauliku

Multigradno ulje za hidrauliku sa performansama koje znatno prevazilaze ISO HV uslove. Zahvaljujući svojoj izvanrednoj toplotnoj i mehaničkoj stabilnosti, odlično je za primene na otvorenom, kod hidrauličnih sistema koji se koriste u širokom opsegu radnih temperatura.


Primene

 • Oprema koja se koristi u širokom opsegu temperatura
 • Hidraulični sistemi koji se koriste pri visokim pritiscima i u teškim radnim uslovima
 • Industrijska oprema koja se koristi na niskim temperaturama (pumpe, servo sistemi)
 • Hidraulične prese koje se koriste na otvorenom i u zatvorenom
 • Hidraulični sistemi kod mašinskih alata
 • Hidraulični sistemi kod mašina za iskopavanje zemlje i šumarskih mašina
 • Cirkulacioni sistemi
Karakteristike proizvodaPrednosti
Visok indeks viskoznosti
 • Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u širokom opsegu okruženja i temperatura
 • Niski hidraulički gubici
 • Bezbedna primena tokom čitave godine
Odlična stabilnost smicanja
 • Formira čvrst podmazujući film čak i u slučaju izloženosti visokom pritisku
Izvanredna zaštita od habanja
 • Performanse protiv habanja slične onima kod reduktorskih ulja
 • Pouzdan rad, čak i kod opreme izložene velikim opterećenjima pri visokim pritiscima
 • Dug vek trajanja opreme
Izvanredna toplotna i hidrolitička stabilnost
 • Omogućuje rad servo i kontrolnih ventila bez gušenja
 • Dugi intervali do zamene ulja
Izvanredna mogućnost filtriranja
 • Mogućnost filtriranja ne opada, čak i u prisustvu vlage
 • Niska upotreba filtera čak i sa filterskim kertridžima sa porama veličine 2-3 mikrona
Brzo oslobađanje vazduha zajedno sa niskim penušanjem
 • Stabilan balansirani podmazujući film između dodirnih površina, što omogućuje duži radni vek opreme
 • Manji rizik od pojave kavitacija
Dobro razdvajanje od vode
 • Abnormalna korozija i habanje opreme se mogu sprečiti
 • Duži interval do zamene ulja i duži vek trajanja opreme
Napredna svojstva hladnog tečenja proizvoda
 • Pouzdan rad, čak i pri ekstremno niskim temperaturama
Da li koristite pravo ulje?

Osnovni podaci

Nivoi performansi, odobrenja

ISO 11158 HV
ISO-L-HV
DIN 51524-3 (HVLP)
Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2
SAE MS1004 Type HV
AFNOR NF-E-48603 (HV)

Karakteristične osobine

Gustina na 15°C [g/cm3]0,865
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]45,1
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]8,1
MSZ ISO 2909:1999154
MSZ ISO 3016:1999 [°C]-42
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]220

Pakovanje

10 L IBC IBC 60 L 216,5 L tank car

Poslednje što ste videli

×