Facebook Linkedin Youtube

CoolCheck dijagnostika rashladne tečnosti

Pratite stanje rashladnog sistema vašeg vozila putem redovnog testiranja rashladne tečnosti i smanjite troškove servisa ranim otkrivanjem kvarova!

CoolCheck dijagnostika, omogućava stalno praćenje statusa rashladnog sistema

CoolCheck dijagnostika, omogućava stalno praćenje statusa rashladnog sistema i rano uočavanje kvarova, tako da je od suštinske važnosti preduzeti neophodne mere kako bi se sprečile ili otklonile moguće neispravnosti i time smanjili troškovi servisiranja.

Rashladni sistema su izuzetno značajni za obezbeđivanje niske potrošnje goriva i visoko efikasnog rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Otklonite neispravnosti rashladnog sistema i održite niske troškove!

Neispravnosti rashladnog sistema izazivaju skoro 40% kvarova na vozilima. Gotovo polovina neispravnosti se ne bi dogodila na ispravnom rashladnom sisteum.

Preniska ili previsoka temperatura rashladne tečnosti ili motora su uzrok pomenutih neispravnosti. U većini slučajeva, neispravnosti rashladnog sistema su posledica nepravilnog izbora, lošeg kvaliteta ili zastarelosti rashladne tečnosti.

Zahvaljujući našim uslugama, neželjene neispravnosti mogu biti rano otkrivene. Mi omogućavamo:

  • Identifikaciju skrivenih štetnih procesa, koji obično ne mogu biti detektovani
  • Smanjenje ili otklanjanje zastoja i prekida u radu
  • Smanjene troškove održavanja
  • Bolje planirano i preciznije održavanje
  • Optimizaciju intervala zamene ulja i rashladne tečnosti
  • Veću pouzdanost vašeg vozila i mašine

 

Funkcionisanje CoolCheck dijagnostike

Kako se vrši dijagnostikarashladne tečnosti?

Prikupljamo vredne informacije o stanju rashladne tečnosti i rashladnog sistema koji se koristi na osnovu fizičkog i hemijskog testiranja rashladne tečnosti.
Na osnovu ovih informacija donosimo zaključke o ispravnom ili neispravnom radu mašine i o tome da li je izabrana prava ili pogrešna rashladna tečnost. Fizička i hemijska svojstva rashladne tečnosti se menjaju usled prirodnog habanja, što znači da bi moglo da dođe do većih ili ubrzanih promena usled neadekvatnog korišćenja sistema i prisustva kontaminanata u rashladnoj tečnosti.
Na osnovu rezultata analize, mi unapređujemo efikasnost održavanja. Bolje poznavanje svojstava sveže rashladne tečnosti dodatno olakšava procenu rezultata testiranja. Bez ovih podataka, mogu se davati samo procene.

 

A Složeni procesu četiri koraka

Prikupljanje uzoraka

Uzmite uzorak iz vaše mašine!

Za proces prikupljanja uzoraka, dostavljamo vam posude za uzorke, ručnu pumpu za uzimanje uzoraka i priručnik sa tačnim opisom postupka uzimanja uzorka.

Slanje uzoraka

Zabeležite podatke o uzorku i pošaljite ih nama!

Pošaljite nam posudu sa uzorkom uz list sa podacima. Slanje je besplatno

Analiza

Fizičko i hemijsko testiranje uzoraka će biti izvršeno u MOL WearCheck laboratoriji koja je opremljena specijalnim i brzim instrumentima

Svojstva koja se testiraju zavise od vrste rashladne tečnosti. Kliknite ovde za više informacije!

Mišljenje stručnjaka

Naši inženjeri, stručnjaci iz oblasti tribologije, će analizirati rezultate testova.

Rezultati testova se tumače u roku od 72 sata. Tekst sa mišljenjem stručnjaka se šalje putem e-mai-al, i – po potrebi– sadrži i preporuke za održavanje

Promene stanja mašine i rashladne tečnosti se lako mogu pratiti, jer će izveštaj pored najnovijih podataka sadržati i rezultate prethodna tri testiranja. Nakon analiziranja dovoljnog broj uzoraka biće moguće doneti opšte zaključke, kao što su potreba za menjanjem načina održavanja, traženje novog dobavljača rezervnih delova, itd.

Testovi

Opšte provere i definisanje očekivanog životnog veka

Spoljni izgled daje informacije o kontaminaciji rashladne tečnosti i otkriva neželjene hemijske proces koji su se ranije odigrali.

Miris pre svega daje korisne informacije o prisustvu kontaminanata u rashladnoj tečnosti i mogućem pregrevanju sistema u ranijem periodu.

Sposobnost neutralizacije kiselineili rezidualna alkalnost je proporcionalna potencijalno preostalom životnom veku maziva.

Indeks refrakcije je blisko povezan sa koncentracijom glikola, ključno svojstvo rashladnih tečnosti.

Tačka kristalizacije i tačka ključanja daju neposredne informacije o temperaturnim ograničenjima za primenu rashladne tečnosti.

Električna otpornost omogućava stručnjaku da formira mišljenje o tačnom stanju rashladne tečnosti i rashladnog sistema koje bi inače moglo da bude pod uticajem drugih svojstava.

Testovi oštećenja od korozije i kavitacije

Smanjen sadržaj nitrita i nitrata ukazuje na propadanje ključnih inhibitora korozije u rashladnoj tečnosti.

Ako koncentracija hemijskih elemenata u aditivima opadne do neprihvatljivog nivoa, to ukazuje na potencijalno hemijsko ili mehaničko oštećenje rashladnog sistema ili opreme koja se hladi.

Otkrivanje eventualnog grešaka u održavanju

Visoka koncentracija hemijskih elemenata je dokaz prisustva soli koje izazivaju tvrdoću vode i ukazuju na korišćenje vode neodgovarajućeg kvaliteta.

Visok sadržaj hlorida, sulfata i fosfora ukazuje na neadekvatno čišćenje rashladnog sistema kojim se možda nanosi šteta.

testiranje korozije i habanja rashladnih sistema i glavnih jedinica koje se hlade, kao što su motori i jedinice u njihovom sastavu – hladnjaci sistema za recirkulaciju izduvnih gasova, hladnjak vazduha, turbo punjači i pogon/menjač

Ukoliko rashladna tečnost sadrži veću od uobičajene koncentracije hemijskih elemenata iz metalnih materijala od kojih su napravljeni rashladni sistem i oprema to pokazuje da je u toku proces neuobičajene korozije.

CoolCheck laboratorija

Od 1997, MOL WearCheck Laboratorija je član WearCheck International koji obuhvata velike laboratorije na četiri kontinenta. Članovi redovno razmenjuju iskustva i znanja na taj način obezbeđuju kontinuiran razvoj i unapređenje stručnosti naših eksperata.

 

Korisni linkovi

Pitajte naše stručnjake!
Zoran Pajić

Ekspert
Specijalizacija: Specijalizacija u oblasti industrijskih maziva I fluida za obradu metala.

zpajic@molserbia.rs
Da li ste zainteresovani?
×