Facebook Linkedin Youtube Instagram

Poštovani posetioče!

Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće informacije:

Opšte pravne odredbe i informacije

Otvaranjem vebsajtova koji su dostupni preko vebsajta www.molserbia.rs tj. bilo koje njegove stranice, prihvatate uslove koji su ovde navedeni. Ukoliko niste saglasni sa pomenutim uslovima, molimo Vas da ne otvarate naše vebsajtove.

Informacije

MOL Grupa i svaka članica MOL Grupe (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom MOL Grupa ) čine sve što je u njenoj moći da obezbede tačnost podataka koji se prenose putem internet vebsajtova u okviru MOL Grupe na dan njihovog postavljanja na vebsajt. I pored toga, MOL Grupa ne garantuje, ni eksplicitno, ni implicitno, za podatke koji se nalaze na ovom vebsajtu i zadržava pravo da promeni ili ispravi, odnosno izbriše vebsajt ili podatke koji se na njemu nalaze, u celosti ili delimično, bez prethodnog obaveštenja. MOL Grupa ne prihvata odgovornost za netačnost ili nepotpunost vebsajta. Pravila koja se odnose na javna nadmetanja ili pozive na tender podležu posebnim pravilima koja su njima predviđena.
Bilo koja odluka koju korisnik donese na osnovu informacija sa vebsajta www.molserbia.rs je na sopstveni rizik.
MOL Grupa ne prihvata odgovornost za gubitak ili štetu proizašlu iz pristupa, nedostupnosti ili upotrebe vebsajta ili informacija koje se na njemu nalaze.
MOL Grupa ne snosi odgovornost za štetu, gubitak ili troškove koji su nastali od ili zbog upotrebe, nemogućnosti korišćenja, zbog nepravilnosti u radu, neispravnosti, ili bilo koje neovlašćene promene podataka od strane nekog lica ili koji su usledili kao posledica kašnjenja u prenosu podataka, kompjuterskog virusa, kvara na linijama ili sistemu, ili bilo kog sličnog razloga.
Nijedna informacija na vebsajtu MOL Grupe nije osmišljena kao poziv da se investira u deonice ili Američke depozitne priznanice (eng. American Depositary Receipts - ADR) MOL Grupe ili druge transakcije u vezi sa tim deonicama ili ADR-om, niti sme biti zamišljena ili realizovana kao takav poziv.
Svaki korisnik vebsajta MOL Grupe koji dostavi informacije ovoj grupi koristeći podatke koji se nalaze na vebsajtu grupe prihvata da MOL Grupa ima neograničena prava na te informacije, kao i da MOL Grupa ima prava da po svom nahođenju raspolaže tim podacima na bilo koji način. Ovi podaci koje je dostavio korisnik tretiraju se kao javne informacije.

Autorska prava

Vebsajtovi MOL Grupe i njihov sadržaj (pod sadržajem se smatraju slike, zvuk i tekst) kao i njihov dizajn su zaštićeni autorskim pravima ili robnom markom. Svaka upotreba sadržaja koja u bilo kom obliku prevazilazi ličnu upotrebu mora biti u skladu sa prethodno pismeno dostavljenom potvrdom o saglasnosti MOL Grupe.
Upozoravamo Vas da svaka upotreba koja nije u skladu sa gorenavedenim uslovima MOL Grupe ili ih krši, povlači pravne posledice shodno građanskim, krivičnim i propisima o autorskim pravima. MOL Grupa će preduzeti potrebne korake u svim slučajevima kršenja ovih prava za koje sazna.

×