Facebook Linkedin Youtube Instagram

MOL Grupa nudi mogućnost besplatne upotrebe Virtuelnog Kartičnog Centra za efikasniji, tačniji i samostalniji svakodnevni rad. Korišćenjem Virtuelnog Kartičnog Centra, kontrola troškova je brža, jednostavnija i profesionalnija.

Virtuelni Kartični Centar Vam omogućava on-line praćenje svih transakcija. Možete filtrirati podatke o kupljenim dobrima, o vremenu i mestu kupovine, o vozilu, o prijavljenoj kilometraži itd...

U trenutku kada se račun generiše u sistemu, on je Vama već dostupan u Virtuelnom Kartičnom Centru i može se sačuvati ili odštampati, zajedno sa prilogom na kom će se naći sve transakcije izvršene u obračunskom periodu.
Original račun, overen pečatom i potpisom, dobićete poštom.

U Virtuelnom Kartičnom Centru možete pratiti svoja raspoloživa sredstva i time planirati svoju potrošnju i svoje uplate.

Možete naručiti svoje kartice i odrediti kategorije dozvoljenih proizvoda. Svoje kartice možete limitirati na dnevnom, nedeljnom , ili mesečnom nivou, u cilju kontrole potrošnje Vaših zaposlenih, ili osoba kojima ste predali karticu na korišćenje.

Virtuelni Kartični Centar će Vas obavestiti u slučaju da nekoj kartici ističe validnost, tako da ćete zamensku karticu moći da naručite na vreme, kako biste i dalje nesmetano točili gorivo.

×