Facebook Linkedin Youtube Instagram
MOL GOLD Pre-paid Serbia MOL GOLD Pre-paid Serbia MOL GOLD Pre-paid Serbia

Jednostavan način da uštedite!

MOL GOLD Pre-paid Serbia kartica je pre-paid kartica za pravna lica. Korisnici kartica mogu kupiti gorivo, proizvode i usluge u mreži benzinskih stanica MOL grupe u Srbiji i uskoro i u inostranstvu, bez korišćenja gotovine.

Benefiti MOL GOLD Pre-paid kartice:

 • Zagarantovan popust na svaki kupljeni litar goriva u mreži MOL benzinskih stanica u Srbiji, za pravna lica;
 • Mesečni zbirni račun;
 • Stanje na kartici se automatski povećava za iznos ostvarenog popusta, po generisanju mesečnog konačnog računa i može se koristiti za dalju kupovinu;
 • Korisnik može imati više kartica, u zavisnosti od potreba;
 • Mogućnost limitiranja kartica na dnevnom, nedeljnom, mesečnom, kvartalnom ili godišnjem nivou;
 • Mogućnost konfiguracije kartica na proizvode i usluge koji su dozvoljeni za kupovinu;
 • PIN kod osigurava bezbednost uplaćenih sredstava;
 • On-line praćenje potrošnje, računa, transakcija, pomoću MOL-ovog Virtuelnog Kartičnog Centra (OCC), za unapređenu i profesionalnu kontrolu troškova za gorivo. Usluga Virtuelnog Kartičnog Centra (OCC) je besplatna za celo trajanje ugovora o kupovni proizvoda i usluga putem MOL GOLD Pre-paid Serbia kartica.

Tri različite vrste MOL GOLD Pre-paid Serbia kartica u zavisnosti od Vaših potreba:

 • Pre-paid kartica izdata na registarski broj vozila – ako se kartica koristi isključivo za određeno vozilo;
 • Pre-paid kartica izdata na ime korisnika – ako karticu koristiti isključivo osoba na čije ime je izdata;
 • Garage Pre-paid kartica – gorivo se može točiti u bilo koje vozilo, bez provere imena ili registarskog broja vozila;
 • Barrel Pre-paid kartica – omogućava točenje u bilo koje vozilo ili sud, bez provere imena ili registarskog broja vozila.

Na koji način možete aplicirati za Pre-paid Karticu?

 • Putem našeg sajta www.molserbia.rs:

Možete popuniti Formular za prijavu i Formular za naručivanje Kartica.
Formulare možete poslati na jedan od sledećih načina:

 • Poštom na adresu: MOL Serbia d.o.o.,
 • Đorđa Stanojevića 14/V, 11070 Novi Beograd, za Službu Kartičnog poslovanja, ili
 • Putem faksa na broj + 381 11 2096-935, ili
 • Putem mejla na adresu: kartice@molserbia.rs

Uz Formular za prijavu i Formular za naručivanje kartica, pravna lica moraju obavezno dostaviti i sledeće: rešenje ili izvod iz APR-a, potvrdu o PIB-u, potvrdu o PDV-u..

 • Na našim benzinskim stanicama:

Možete popuniti formulare na samoj benzinskoj stanici.
Osoblje na našim benzinskim stanicama će proslediti Vašu prijavu
Službi Kartičnog poslovanja.
Uz Formular za prijavu i Formular za naručivanje kartica, pravna lica moraju obavezno dostaviti i sledeće: rešenje ili izvod iz APR-a, potvrdu o PIB-u, potvrdu o PDV-u.

 • Pozivom na broj telefona + 381 11 2096-900:

Osoblje Službe Kartičnog poslovanja će Vam pružiti sve informacije i dostaviti potrebne dokumente za dobijanje Pre-paid kartice.

Kartice će Vam biti isporučene na adresu označenu kao adresu za prijem pošte u Formularu za prijavu.

Kako dopuniti Pre-paid Kartice?

Pravna lica mogu uplatiti avans sa tekućeg računa, u banci ili putem e-banking-a.
Uplate će biti evidentirane dan nakon njihovog izvršenja i uplaćena sredstva će nakon toga biti na raspolaganju. Avans uplaćen petkom će biti raspoloživ u ponedeljak.
Avans uplaćen pre državnog ili verskog praznika će biti na raspolaganju prvog narednog radnog dana. Molimo Vas da planirate svoje uplate blagovremeno.

O mogućnošću uplate sredstava na samoj stanici korisnici će naknadno biti obavešteni.

Na šta treba obavezno obratiti pažnju prilikom uplata sredstava?

Avans obavezno treba uplatiti na sledeći tekući račun: 340-0000011018239-97  Erste  Bank

Obavezno je navesti poziv na broj u sledećem format: MG-matični broj (pravnog ili fizičkog lica)

Na primer:
MG-12345678

Poziv na broj je obavezan radi ispravnog knjiženja Vaše uplate i ispravne dopune Vašeg stanja na kartici. Uplate bez poziva na broj neće biti raspoređene.

Ostvarivanje i korišćenje popusta

Transakcije izvršene putem Pre-paid kartice će biti registrovane u našem Kartičnom sistemu i zbirni konačni račun će Vam biti izdat početkom meseca za prethodni mesec (najkasnije do 5. u mesecu). 

Na računu će biti prikazan popust koji ste ostvarili i isti će biti automatski prebačen na Vaše stanje kartice, te u mogućnosti ste da ga nakon toga koristite za Vaše dalje kupovine.

U zavisnosti od svoje potrošnje, pravna lica mogu dobiti i količinski popust, o kome se mogu informisati kod naših predstavnika prodaje.

Informacije o raspoloživim sredstvima na MOL GOLD Pre-paid Serbia kartica, o ostvarenom popustu i o drugim podacima možete dobiti preko našeg besplatnog Virtuelnog Kartičnog Centra (OCC)

×