Facebook Linkedin Youtube Instagram

OTPORNOST I TRAJNOST

Bitumenski proizvodi se uglavnom koriste u izgradnji puteva. Bitumen je adhezivni materijal koji se koristi za pokrivanje asfalta i za bitumenske slojeve strukture kolovoza, spajanjem neorganskih komponenti asfalta (pesak, lomljeni kamen, tucanik, najčešće prašina od krečnjaka). Naši bitumeni za puteve zadovoljavaju zahteve i u skladu su sa najstrožim standardima, a mogu se koristiti kao savremena adhezivna sredstva pogodna za sve vrste struktura kolovoza. Zahvaljujući aditivima koji se koriste, proizvodi omogućavaju bolje prijanjanje i ne postaju krhki i podložni pucanju na niskim temperaturama. Osim toga, otporni su na toplotu i ne podležu strukturnim promenama na temperaturama za vreme proizvodnje toplog asfalta. Prilikom određivanja kvaliteta bitumena, MOL Group u obzir uzima zadovoljenje zahteva industrija koje koriste proizvod,kao i nacionalnih zakonodavnih standarda. Modifikovani bitumenski proizvodi zadovoljavaju niz zahteva u vezi sa bitumenom na znatno višem nivou od konvencionalnog bitumena sa tačke gledišta izgradnje puteva. Korišćenje modifikovanog bitumena prvenstveno na putevima koji su podložni velikim saobraćajnim opterećenjima, takođe se opravdava tipičnim klimatskim uslovima u Srbiji. Osim prikazanih vrsta, naš asortiman bitumena takođe sadrži:

  • građevinske bitumene za hidroizolaciju, filc za hidroizolaciju i filc za krovove,
  • industrijske bitumene i specijalne bitumene, koji nalaze široku primenu u proizvodnji papira za pakovanje, a i u elektroindustriji.

 

PREDNOSTI

  • Visokokvalitetni proizvodi i usluge
  • Izgradnja trajnih asfaltnih kolovoznih konstrukcija uz minimalne troškove
  • Termička stabilnost i visoka otpornost na habanje
  • Tehnička podrška na zahtev klijenta
  • Obezbeđena železnička i drumska isporuka

Proizvedeni vakuum destilacijom na visokim temperaturama ili pomoću oksidacije, bitumeni razvijeni u rafinerijama MOL Group su usaglašeni sa najvišim standardima kvaliteta i bezbednosti u vezi sa životnom sredinom. MOL Group uzima u obzir preporuke EU i pritom ih integriše u direktive za istraživanje i razvoj i neprekidno nadograđuje svoje tehnološke procese.

×